Bestuur - De officiële website van SV Hulsberg

Bestuur

Bestuur

SV Hulsberg werkt in een zogenaamde “commissie structuur”. Vrijwel ieder bestuurslid (behalve de leden van het dagelijks bestuur) heeft zitting in een commissie en is daarmee binnen het bestuur verantwoordelijk voor desbetreffende commissie. Het bestuur telt op dit moment 8 leden. Bestuursleden worden gekozen voor de duur van 3 jaar. In principe staat het ieder vrij zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur vergadert gemiddeld één maal per maand. Het staat leden vrij om, na aanmelding via de secretaris, gebruik te maken van het “sprekers kwartier” bij aanvang van de bestuursvergadering.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Werner Colaris voorzitter@svhulsberg.nl
De voorzitter houdt zich bezig met de algemene zaken binnen de vereniging. Ook is hij aanspreekpunt voor de (lokale) media.

Secretaris: Hans Oerlemans secretaris@svhulsberg.nl tel: 06-11053232
De secretaris is verantwoordelijk voor het algemene secretariaat alsmede het wedstrijdsecretariaat van de senioren.

Penningmeester: Roger Dormans penningmeester@svhulsberg.nl
De penningmeester houdt zich bezig met alle financiële zaken binnen de vereniging. Ook voor vragen m.b.t. sponsoring kunt u bij de penningmeester terecht.

Jeugdcommissie: Jeffrey Bertram  jeugdcommissie@svhulsberg.nl
Jeffrey als afgevaardigde vanuit het bestuur is tevens jeugdvoorzitter. Deze commissie vormt eigenlijk het “dagelijks bestuur” van de jeugdafdeling en houdt zich o.a. bezig met de team indelingen, technische jeugdbeleid en de algemene gang van zaken binnen de jeugdafdeling.

Technische commissie: Chris Dormans technischecommissie@svhulsberg.nl
Deze commissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het technisch beleid, waaronder doorstroming van jeugdspelers, samenstelling van senioren teams en aantrekken/behouden van de technische staf.

Facilitaire commissie: Peter Ruwette
Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van alle materialen binnen de club

Sponsor commissie: Roger Dormans sponsoring@svhulsberg.nl
De sponsor commissie werft nieuwe sponsoren en onderhoudt contacten met bestaande sponsoren.

Luuk Huijts complenteert op dit moment het bestuur als algemeen bestuurslid.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!